Bel voor advies: +31 (0)20 789 58 83

Onze focus

Binnen het bedrijfsleven en op de werkvloer zijn duidelijke afspraken gemaakt. Zo zijn arbeidsvoorwaarden en contracten opgesteld om de samenwerking met alle medewerkers goed te laten verlopen. Fraude, diefstel, vernieling: niemand wil dat, maar helaas gebeurt het.

Mas Recherche heeft haar focus op bedrijfsrecherche en de juiste ervaring en trainingen om bij elk type onderzoek tot de waarheid te komen. Met nieuwe technieken en moderne hulpmiddelen weet Mas Recherche ieder bedrijf van bewijsvoering te kunnen voorzien.

Een overzicht van onze diensten...

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende type onderzoeken:

 • verhaalsonderzoek
 • fraude & oplichting
 • fraudeleus ziekteverzuim
 • bedrijfsdiefstal en verduistering
 • ondersteuning advocaten
 • pré employment onderzoek

 

Verhaalsonderzoek

Tijdens een verhaalsonderzoek stellen we de aanwezige bezittingen van een bedrijf of persoon vast. Daarbij geven wij ook inzagen in achtergrond informatie.

Vertrouwen is goed, controle is beter

Tijdens een verhaalsonderzoek stellen we de aanwezige bezittingen
van een bedrijf of persoon vast. Ofwel, we checken de ‘verhaalspositie’ van jouw debiteur.
De verhaalsinformatie over een debiteur helpt je om de afweging te maken of je wel/geen juridische zaak wilt aanspannen.

Een juridische procedure kost immers veel geld en dan wil je vooraf wel weten of er iets te verhalen is. Tevens biedt onze rapportage bruikbare info bij eventuele beslaglegging.

Je wil graag een samenwerkingsverband met een persoon of een bedrijf aangaan. Ook voor een plezierige -en langdurige- samenwerking is het belangrijk om te weten wat de vermogenspositie van je toekomstige samenwerkingspartner is.
Wij onderzoeken of iemand veel te maken heeft (gehad) met incassobureaus, deurwaarders, bedrijven, schulden/beslagen op eigendommen et cetera.

 • Geeft vooraf inzicht in mogelijke risico's van investering of samenwerking.
 • Brengt in kaart wat de schuldeiser kunt vorderen.
 • In Nederland en door heel Europa.
 • Fraude, meest gebruikte vorm van bedrog

  Woonfraude
  Alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige onder-/doorverhuur, onrechtmatig gebruik, niet bewonen en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is verkregen van de verhuurder, is woonfraude. Woonfraude is een maatschappelijk probleem. De woning wordt gebruikt voor een doel waar deze niet voor is bestemd, terwijl er eindeloze wachtrijen met woningzoekenden zijn en mensen vaak jaren moeten wachten voordat zij een woning krijgen toegewezen.

  Procuratiefraude
  Volmacht verlenen aan een medewerker om namens uw bedrijf te handelen heeft zijn voordelen. Echter, wordt er in de praktijk hier wel eens misbruik van gemaakt. Zoals verduistering van geld of aankochten goederen en diensten voor persoonlijke doeleinde van uw medewerker. Om hier op te acteren is vaak discrete observatie benodigd om de gedragingen vast te leggen.

  Let op! Het fraudeleus handelen kan worden gestaakt bij vermoede van ontdekking. Dit maakt het verzamelen van bewijslast moeilijker

  Declaratie en transportfraude
  U ontvangt declaraties die u niet vertrouwt van uw (buitendienst) medewerkers. Is die reis wel gemaakt? zijn die onkosten wel gemaakt? Wordt de bedrijfsauto wel gebruikt voor waar het bedoelt is?

  Hierbij is het inzetten van een GPS tracker aan de orde

  Fraude & oplichting

  Met een simpel maar effectieve methode van onderzoek, wordt de waarheid snel achterhaald

  Frauduleus ziekteverzuim

  Met onderzoek naar ziekteverzuim word fraude bewezen of uitgesloten

  Univé dag, gepland of niet?

  Fraudeleus ziekteverzuim
  Het komt veelvuldig voor: Medewerkers die zich ziek melden. Vaak terecht, maar steeds vaker ook onterecht. Frauduleus ziekteverzuim is niet alleen een grote ergernis, maar ook een grote kostenpost voor u als werkgever.

  Helaas kunt u een zogenaamd zieke medewerker niet ontslaan zonder bewijsmiddelen…

  • Met de nieuwste technieken en methodieken, snel bewijs.
  • Discreet, efficiënt en waarheidsgetrouw.
  • Besparen op onterechte kosten.

  Blik op nieuws 2016
  Door de denk- en handelswijze van fraudeurs beter te analyseren en te voorspellen, stijgt het aandeel onderzoeken naar fraude in de acceptatiefase. Het aantal gemelde onderzoeken naar fraude met motorrijtuigen steeg vorig jaar fors, het aantal sjoemelgevallen met ziekteverzuim verdubbelde zelfs ruim.

  Opvallend is de (zeer) ruime verdubbeling van het aantal incidentonderzoeken naar fraude met ziekteverzuimverzekeringen. In de meeste gevallen ging het hier om professionele fraude: niet-bestaande werknemers in nep bv’tjes krijgen eerst forse loonsverhogingen en kort daarop zijn ze allen plotseling ziek en wordt de verzekering aangesproken. Hoewel het aantal zaken in vergelijking met autofraude meevalt, gaat hier wel om forse bedragen per geval, die in de vele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s kunnen lopen.

  Diefstal en verduistering

  Bedrijfsdiefstal ligt vaak zeer gevoelig. Als werkgever heb je het volste vertrouwen in je medewarkers, maar wat doe je als dit vertrouwen wordt geschaad?

  Ook al zijn de goederen rechtmatig verkregen (verduistering) maar verdwijnen deze ergens in het proces van uw werkvloer. Kan hier een onderzoek naar worden ingesteld.

  Het doel van het onderzoek naar de bedrijfsdiefstal is naast het ontmaskeren van de dader(s) ook het zo snel mogelijk opsporen en terughalen van het gestolen goed. Na het opstellen van het plan van aanpak en het bepalen van de onderzoekmethoden zullen we direct overgaan tot actie. Direct betrokkenen en medewerkers bij de plaats delict zullen door ons worden gehoord. Ook kunnen gesprekken met de plaatselijke politie onderdeel uitmaken van het onderzoek naar de bedrijfsdiefstal. Indien sprake is van bedrijfsdiefstal zal op de plaats delict een onderzoek ingesteld worden. De werkwijze van de daders zal worden onderzocht en uiteraard worden sporen veiliggesteld om ervoor te zorgen dat er geen bewijsmateriaal verloren gaat.

  Bij de onderzoeken naar bedrijfsdiefstal kan er onder andere gebruik gemaakt worden van verborgen camera’s.

  Ook is het strategisch plaatsen van bewakingscamera's namens ons een aanrader. Dit helpt natuurlijk als een preventieve maatregel.
  Bij MasRecherche bezitten wij voldoende kennis in huis om ook dit te realiseren. Met een directe partner gespecialiseerd in het aanleggen van camera's weten wij u van alle gemakken te voorzien en voorkomen wij diefstal uit uw organisatie.

  • Herstel van vertrouwen op de werkvloer.
  • Het vinden van uw geld of goederen of bewijzen jegens de daders.
  • Inzicht in preventieve maatregelen.

  Bedrijfsdiefstal

  Met behulp van de hedendaagse technieken en gerichte observatie, achterhalen wij de waarheid.

  Ondersteuning advocaten

  Tijdens een verhaalsonderzoek stellen we de aanwezige bezittingen van een bedrijf of persoon vast.

  Affirmanti incumbit probatio

  Voor advocaten verzamelen wij bewijsmateriaal dat het standpunt van de cliënt in een procedure kan bevestigen. Hierbij kan worden gedacht aan alimentatiekwesties, ontslagprocedures, onrechtmatig arbeidsverzuim e.d. Feitelijk bijna al de zaken opgenoemd in de diensten voor werkgevers en particulieren.

  Schending concurentiebeding
  ls u iemand aanneemt gaat men altijd uit van het goede in de mens, echter ontstaan er tijdens de werkbare relatie soms conflicten of raakt men uitgekeken op het werk. Daarvoor worden concurrentie- en relatiebedingen vaak overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Verloop van personeel komt overal voor, maar wat wordt er gedaan als uw oud-medewerker gaat werken bij de concurrent?

  In deze gevallen kan er sprake zijn van schending van het concurrentiebeding. Veel werkgevers weten niet dat de schending van het concurrentiebeding aangevochten kan worden in een civiele procedure

  • Snel en efficiënt inzetbaar.
  • Korte samenwerking.
  • Vertrouwlijk en discreet.

  Immers is er alleen van bepaalde handelingen, gedragingen of bezittingen bewijs nodig voor een advocaat. Hier hoeft geen compleet onderzoek plaats te vinden.

  Is een VOG alleen voldoende?

  Pre employment screenings is meer dan alleen het aanvragen van een VOG.
  Een verklaring omtrent het gedrag geeft goed weer of de kandidaat in aanmerking is gekomen met politie en justitie.
  Echter is daarmee de integriteit niet gewaarborgd van de kandidaat.

  Mogelijk is heeft de kandidaat nevenactiviteiten die in het arbeidsovereenkomst wordt verboden.
  Misschien heeft de kandidaat het concurrentiebeding overtreden bij de vorige werkgever.

  Er zijn veel verschillende situaties te noemen, waarbij een pre employment screening de risico's van nieuwe werknemers kan verminderen. De zwaarte van het onderzoek is natuurlijk gelijk aan het rechtvaardigbelang van de opdrachtgever.
  Het verbeteren van preventie, signalering, handhaving en verantwoording op het gebied van seksueel wangedrag, machtsmisbruik en bredere integriteitskwesties.

  • Controle echtheid certificaten.
  • Controle gedragingen als goed werknemer.
  • Controle schulden en wangedrag in privé sfeer.

  Pre-employment screenings

  Tijdens een pré employment onderzoeken wij de getuigenissen en bescheiden van de sollicitant.

  Scroll to top